Nyt EU-direktiv

CSRD står for corporate sustainability reporting directive, og er et nyt EU-direktiv, der skærper kravene til virksomheders bæredygtighedsrapportering

Gælder også SMV-virksomheder

EU-direktivet vil både gælde for store og børsnoterede virksomheder, samt SMV-segmentet af virksomheder i Danmark.

Hvornår træder direktivet i kraft?

CSRD forventes at træde i kraft i regnskabsåret 2023 for større virksomheder, mens det vil træde i kraft fra 2026 for SMV-virksomheder.

Hvad skal rapporteres?

Man forventer CSRD vil fokusere på miljømæssige faktorer, sociale faktorer samt governance, der f.eks. dækker over ledelse, etik, kultur, kontrol, risikostyring og politisk engagement.

Hvad er CSRD?

CSRD er et nyt direktiv, der skærper kravene for rapportering for ikke-finansielle virksomheder.

Grundlæggende er formålet med CSRD at ensrette rapporteringen på det bæredygtige område, samt at øge gennemsigtigheden for både investorer, leverandører, kunder og lignende.

Ambitionen med CSRD er fra EUs side at øge kvaliteten af den bæredygtige rapportering, og på den måde imødekomme et stadigt stigende ønske fra interessenter om, at der skal tages stilling til det bæredygtige område.

Rapportering til alle interessenter

Med CSRD skal der – når direktivet træder i kraft – være tilgængelig bæredygtighedsrapportering fra samtlige virksomheder. Rapporterne skal være tilgængelig for samtlige interessenter, og skal blandt andet berøre klimaforandringer, ressourceforbrug, forurening, rettigheder, arbejdsforhold, menneskerettigheder, forretningsetik, virksomhedskultur, politik engagement og meget mere.

I den forbindelse skal virksomheden stille forretningsmodel, strategi, bæredygtighedspolitikker, negative påvirkninger af bæredygtighedsområdet mv. til rådighed.

Kontakt os

Tøv ikke med at hive fat i os for en snak eller for et uforpligtende tilbud.

Teglgårdsvej 7, 8700 Horsens

+45 60 55 20 99

Vil du høre nærmere?

8 + 2 =